Pre študentov

ŠtudentiSmart predstavuje moderný, užívateľsky príjemný a zároveň jednoduchý e-learningový nástroj. Okrem zobrazovania študijného materiálu umožňuje odovzdávanie prác, diskusie k daným témam, testovanie vedomostí atď.

iSmart súčasne obsahuje aj modul kariérneho centra, ktoré uľahčuje nadväzovaniu vzťahov a rôznych foriem spolupráce s podnikovou praxou, a súčasne pomáha nájsť uplatnenie študentom a absolventom adresným spôsobom.

iSmart funguje na všetkých platformách a je dostupný kedykoľvek a kdekoľvek, kde je prístup na internet.