Rozvoj kompetencií zamestnancov

Reporting pre manažment vzdelávania

Skupina

Prívetivé manažované prostredie

On-line prehľad výsledkov

Teacher
Report

Pre firmy

Zamestnanec

iSmart je moderný e-learningový systém podporujúci elektronické vzdelávanie a rozvoj kompetencií súčasných zamestnancov, ako aj podpora hodnotiaceho a výberového procesu pri prijímaní nových.

Cloudové riešenie e-learningu šetrí náklady a zároveň zvyšuje komfort samoštúdia, ktoré môže prebiehať aj s využitím moderných mobilných zariadení kedykoľvek a kdekoľvek, kde je prístup na internet.

iSmart zároveň poskytuje reporting pre potreby riadenia ľudských zdrojov vo firme.

iSmart Logo