Pre učiteľov

UčiteľiSmart je komplexný a zároveň jednoduchý nástroj na tvorbu kurzov/predmetov. Prívetivé manažované prostredie podporuje súčasné trendy v oblasti elektronického vzdelávania a reportingu študijných výsledkov.

Umožňuje obojstrannú komunikáciu medzi učiteľom a študentmi, on-line prehľad výsledkov a aktivít, pohodlný import dát študentov, predmetov a študijných skupín, ako aj  export dát pre potreby školy.

iSmart podporuje medzinárodný štandard SCORM a tak je možné jednoducho konvertovať z akéhokoľvek existujúceho e-learningového systému.